Kenmerkend aan de dienstverlening is de persoonlijke betrokkenheid bij uw onderneming!

Over ons

WM WORKS Accountancy & Advies BV is een accountantskantoor gevestigd in het pittoreske Schiedam. Ons kantoor kenmerkt zich door een flexibele aanpak met de nadruk op een persoonlijke benadering. Het kantoor is in 2004 gestart door een ondernemer met zeer ruime ervaring.

Onze cliënten bevinden zich tot buiten de Randstad en ook in het buitenland, en behoren vooral tot het MKB, in zeer uiteenlopende sectoren: bedrijven in de bouw- en installatiebranche, in de scheepvaartsector, maar ook in de dienstverlening en non-profit.

Wij fungeren als vertrouwenspersoon; voor veel zelfstandig werkende ondernemers in het MKB is het prettig om regelmatig te overleggen met iemand die het bedrijf kent, en die een onafhankelijke positie ten opzichte van het bedrijf inneemt.

Kenmerkend aan de dienstverlening van WM WORKS Accountancy & Advies is de persoonlijke betrokkenheid bij uw onderneming, waarbij wij tegelijkertijd graag als sparring partner en klankbord voor u optreden. Al uw zaken worden door een vaste adviseur behandeld; dit draagt bij tot korte communicatielijnen en een grotere slagvaardigheid.

Er bestaat bij ons geen negen-tot-vijf cultuur; uw adviseur staat in principe het hele jaar door voor u klaar. Als klein kantoor kunnen wij u voldoende persoonlijke aandacht geven.

Missie

Wij geven onze cliënten graag goede, betrouwbare en flexibele dienstverlening.

Goede service willen wij aan onze cliënten geven door tijdige en correcte jaarrekeningen, aangiftes en adviezen te verzorgen en deze op een voor u begrijpelijke manier met u te bespreken.

Wij vinden het heel belangrijk dat wij ons aan de met u gemaakte afspraken houden. Een langdurige, prettige vertrouwensrelatie met onze cliënten aangaan en behouden is onze kerntaak. Persoonlijk, vertrouwelijk, integer, signalerend, objectief, informeel; dat zijn de kernwaarden van WM WORKS.

Visie

Onze kracht en onderscheidend vermogen liggen in de persoonlijke benadering bij het bijstaan van ondernemers waar eigendom en bestuur in één (of beperkt aantal) hand(en) zijn of zo dicht als mogelijk bij elkaar liggen. Een flexibele benadering van onze cliënten past daarbij, waarbij wij rekening houden met de wensen en eisen van de cliënten.

Nauwe samenwerking speelt een belangrijke rol bij het slagen van processen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een intense relatie met onze cliënten. Wij committeren ons aan de relatie. We werken niet vóór, maar samen mét u, onze cliënt.

Links

Onze beroepsorganisatie is de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Wim van de Merbel is registeraccountant (RA).

Als een van de weinige beroepsgroepen waarvan de beroepsreglementering in de Wet (de Wet op het Accountantsberoep) geregeld is, voldoen wij als accountants aan zeer strenge eisen met betrekking tot o.a. onafhankelijkheid, onpartijdigheid en opleiding. Jaarlijks besteden wij minimaal 40 uur aan geregistreerde Permanente Educatie (dus los van het bijhouden van vakliteratuur), zodat onze vaktechnische kennis steeds actueel blijft.