Onze diensten: Accountancy, Belastingadvies, Bedrijfsoverdracht en Advisering!

Diensten

Accountancy

Op accountancygebied kunnen wij u ondermeer met de volgende zaken van dienst zijn:

 • samenstellen van jaarrekeningen 
 • beoordelen van jaarrekeningen 
 • controleren van jaarrekeningen
 • verzorgen van tussentijdse verslagen (bv. maandrapportage)
 • opstellen van publicatiestukken voor deponering bij het Handelsregister
  Daarnaast kunnen wij u desgewenst adviseren over verbeteringen die mogelijk zijn in de administratieve verwerking van processen, de interne beheersing van deze processen, en de verbetering van informatie die het management ontvangt of zou moeten ontvangen.

Belastingadvies

Het belangrijkste aspect van fiscaliteit is natuurlijk het wijzen van de ondernemer op voor hem/haar van belang zijnde fiscale voordelen. Natuurlijk zullen wij u ongevraagd hierop attenderen. Daarnaast kunt u uiteraard ook fiscale vragen aan ons stellen..

Naast het advieswerk kunnen wij ook de volgende aangifte verzorgen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • dividendbelasting
 • erfbelasting (voorheen: successierecht)

Bedrijfsoverdracht

In het kader van een voorgenomen bedrijfsoverdracht is het verstandig om vooraf ondermeer een berekening te laten uitvoeren van de waarde van de onderneming.

Het is van groot belang om al tijdig, voordat de verkoop van een onderneming wordt voorgenomen, gezamenlijk een stappenplan op te stellen, teneinde de onderneming gereed te kunnen maken voor verkoop. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om hiermee al 3 jaar voor de uiteindelijke overdracht mee te starten.

Advisering

Wij kunnen en willen u graag bijstaan in de verbetering van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Hierbij moet u in het algemeen denken aan:

 • bijstaan als financiële raadgever
 • klankbord van de ondernemer 
 • optreden als sparring partner 
 • begeleiding van startende ondernemers

Tarieven

Hierover kunnen we kort en open zijn. In beginsel werken wij op uurbasis, ofwel: ingezette kracht x uurtarief. Tijdens het vrijblijvende intakegesprek zullen wij u informeren omtrent de hoogte van het uurtarief.

Regelmatig werken wij op basis van een vaste prijsafspraak met de cliënt; met name in geval van periodieke opdrachten is dit een praktische keuze. De vaste prijsafspraak wordt altijd vooraf in een schriftelijke opdrachtbevestiging vastgelegd.

Overigens zetten wij het begrip "kosten" heel bewust tussen aanhalingstekens; wij vinden dat wij “value-for-money” leveren voor onze cliënten. Indien gewenst geven wij u een uitgebreide specificatie van de door ons gewerkte uren. Wij houden van transparantie.